Pomoc i wsparcie psychologiczne

Psycholog diagnozuje nasze możliwości i potencjały. Wspólnie z nim tworzymy autodiagnozę własnej osobowości, kompetencji i kondycji życiowej, która jak się często okazuję jest kluczem do skutecznego wyjścia z bezdomności.

Psycholog prowadzi grupę wsparcia wzajemnego, warsztaty socjoterapeutyczne z udziałem wszystkich mieszkańców Domu R-otacyjnego. Ta forma wsparcia pozwala na zdobycie samoświadomości, motywuje do pracy nad sobą, rozbudza aspiracje.