Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /domrotacyjny/wp-content/plugins/styles/classes/csstidy/class.csstidy.php on line 854

Category Archive Bez kategorii

ByDomR

Twój 1% daje MOC – pomaga odmienić życie ludzi

 

Pamiętaj o czymś niezwykle ważnym:

Twój 1% poprawi sytuację osób borykających się z problemem wykluczenia społecznego.

Niestety ich codzienność często bywa dramatyczną walką o podstawowe prawa człowieka. O siebie i swoich najbliższych; o posiłek, o ubranie, o prąd; o godność, o dumę, o poczucie własnej wartości; o życie. Przekazując odpis 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia nie pozostajesz obojętny. I właśnie za to Ci DZIĘKUJEMY.

 

Dlaczego my?

Działamy już ponad 21 lat, w tym czasie z naszej pomocy i wsparcia w różnej formie skorzystało ponad 70 tysięcy osób: bezrobotnych, bezdomnych, z niepełnosprawnościami, a także dzieci i młodzież. Dla tych grup prowadzimy 15 ośrodków.

Realizujemy programy w obszarze: aktywizacji zawodowej, rehabilitacji społecznej, wychodzenia z bezdomności, resocjalizacji, promocji sztuki i edukacji kulturalnej. Świadczymy poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, zawodowe, prawne, pomoc socjalną, szkolenia i kursy zawodowe, organizujemy turnusy rehabilitacyjne, kampanie społeczne, konkursy itd.

Współpracując z administracją państwową i prywatnymi firmami pomagamy zapobiegać wykluczeniu społecznemu.

Jedna złotówka zainwestowana w naszą pracę to dla nas wartość bezcenna.

ByDomR

zostań wolontariuszem

WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

Jesteś prawnikiem, lekarzem, fryzjerem, fotografem, specjalistą w swojej dziedzinie – zostań wolontariuszem, streetworkerem.

Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, zawarcia przyjaźni. Z każdą wolontariuszką/em podpisujemy „Umowę wolontariacką”. Oferujemy także wystawienie odpowiednich referencji.

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz wolontariusza
Regulamin pracy wolontariusza
Umowa wolontariacka
Karta czasu pracy wolontariusza

ByDomR

Dom Rotacyjny

Czasem trudno prosić o pomoc. Zdarza się jednak, że bez pomocnej dłoni nie jesteśmy w stanie odbić się od dna i rozpocząć od nowa …

Dom Rotacyjny to schronisko dla osób bezdomnych w wieku 18-35 lat, realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności. Placówkę prowadzi Stowarzyszenie Otwarte Drzwi (www.otwartedrzwi.pl) w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Urzędu m.st. Warszawy.Dom R dysponuje 20 miejscami dla osób bezdomnych, a na jego ofertę składa się: zakwaterowanie, codzienne wyżywienie (4 posiłki dziennie), pomoc socjalna, opracowanie i realizacja Indywidualnych Planów Wychodzenia z Bezdomności, pomoc psychologiczna, aktywizacja zawodowa i pomoc w zatrudnieniu, organizacja szkoleń, staży zawodowych i praktyk, wsparcie w usamodzielnieniu, w tym aplikowaniu o mieszkanie socjalne, poradnictwo prawne, zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne, odzież, obuwie, leki.
Mieszkańcami Domu R są najczęściej wychowankowie domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych, osoby opuszczające zakłady karne, osoby z wyrokami w zawieszeniu pod nadzorem kuratorów sadowych, bezrobotne, z niskimi kwalifikacjami zawodowymi lub ich nie posiadające, uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Dom Rotacyjny współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ oraz innymi instytucjami, poradniami, szpitalami i ośrodkami terapeutycznymi.

ByDomR

Nasze projekty

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi od wielu lat prowadzi szereg projektów skierowanych do osób bezdomnych i prowadzących do wypracowania standardów pracy socjalnej z osobami bezdomnymi. Koncentruje się przede wszystkim na realizacji Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności i prewencji bezdomności.

Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu – jego celem było ograniczenie zjawiska bezdomności dworcowej na warszawskich dworcach kolejowych, przebywających w przestrzeni dworca Wschodniego, Centralnego i Zachodniego m.st. Warszawy. W ramach działań przygotowywaliśmy i organizowaliśmy pracę specjalistów, a także wolontariuszy w roli streetworkera bezdomności, którzy osobom bezdomnym:

służyli informacjami, poradami i specjalistyczną pomocą,
dystrybuowali Informatory dla osób bezdomnych o formach pomocy i placówkach dla osób bezdomnych na terenie Warszawy,
poza dworcami wydawali ciepły posiłek oraz środki higieniczne, opatrunkowe i odzież,
w okresie od września do grudnia br. łącznie przeprowadzono ponad 160 patroli streetworkerskich.
Równolegle w ramach działań projektowych prowadzone były szkolenia dla pracowników PKP S.A. oraz działania skierowane do pasażerów. Projekt dawał szansę uczestniczenia w Indywidualnym Programie Wychodzenia z Bezdomności, skorzystania z form pomocy socjalnej, prozatrudnieniowej, psychologicznej, prawnej świadczonych przez Stowarzyszenie i inne instytucje pomocy publicznej i niepubliczne. Realizowany był we współpracy z PKP S.A. i współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w okresie od 01.06.2014 r. do 31.12.2014 r. Więcej o projekcie: www.pomoc.otwartedrzwi.pl

Projekt systemowy – „Tworzenie i rozwijanie standardów usług i integracji społecznej” zad. Nr 4 w zakresie standaryzacji pracy z osobami bezdomnymi w tym opracowanie modelu gminnego standardu wychodzenia z bezdomności – w trakcie realizacji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL. Głównym celem zadania jest podniesienie skuteczności systemu rozwiązywania i łagodzenia skutków problemu bezdomności poprzez opracowanie i wdrożenie standardów usług skierowanych do ludzi bezdomnych i zagrożonych bezdomności (tzw. Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności), który będzie można włączyć do Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Stowarzyszenie odpowiada za wypracowanie standardu Zatrudnienie i Edukacja osób bezdomnych i równocześnie uczestniczy w wypracowaniu wszystkich standardów GSWB, w tym standardu Streetworking. Projekt realizowany w latach 2008-2014.

Dom Rotacyjny dla osób bezdomnych w wieku 18-35 lat – Stowarzyszenie prowadzi od 2002 roku. Schronisko jest od początku współfinansowane przez Urząd m.st. Warszawy. Schronisko realizuje Program wychodzenia z bezdomności. W Programie uczestniczyło ponad 1000 osób bezdomnych. Średnio rocznie 70- 80 osób jest objętych Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności.

Zimowy Patrol jest cyklicznym programem skierowanym do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Warszawy. Jego celem jest rozwój systemu usług pomocy interwencyjnej dla osób bezdomnych w zakresie programu wychodzenia z bezdomności i streetworkingu:
a) Zimowy Patrol I – projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewodę Mazowieckiego, 2010r,
b) Zimowy Patrol II – projekt współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego, 2011r.,
c) Zimowy Patrol III – projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewodę Mazowieckiego, 2012r.,
d) Zimowy Patrol IV – projekt współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego, 2013r.

POWRÓT – w latach 2006-2008 Stowarzyszenie zrealizowało projekt POWRÓT – Warszawski Program Reintegracji Społecznej finansowany ze środków EFS. Projektem objęto 116 osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych. Efektywność projektu kształtuje się na poziomie 60 %. Warszawski Program Reintegracji Społecznej – projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach POKL.

Druga Szansa – projekt współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawa. W 2004 roku Stowarzyszenie wspólnie z Urzędem Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zrealizowało pilotażowy program Druga szansa, dzięki któremu 19 osób bezdomnych otrzymało lokale socjalne (dodatkowo 3 osoby spośród uczestników projektu otrzymało promesę na lokal socjalny). Dzięki temu projektowi udało się osiągnąć zmianę zasad przyznawania lokali socjalnych i mieszkalnych i przyznanie prawa ubiegania się o nie osobom bezdomnym.

Stowarzyszenie uczestniczy w pracach europejskich sieci takich jak EAPN, FEANTSA i EDF wymieniając się doświadczeniami i realizując wspólne przedsięwzięcia z innymi zagranicznymi organizacjami.

ByDomR

Wnioski mieszakniowe

Pomogliśmy złożyć wnioski mieszkaniowe kolejnym dwóm mieszkańcom Domu Rotacyjnego. Panowie Artur i Damian włożyli bardzo wiele wysiłku, aby skompletować niezbędną dokumentację. Przed nimi kolejny etap – zamieszkanie w mieszkaniu treningowym, które pozwoli przygotować się do samodzielnego utrzymania domu. Trzymamy kciuki!