Poradnictwo prawne

Każdy mieszkaniec Domu R ma zapewnioną pomoc prawną w rozwiązywaniu problemów zobowiązań sądowych, długów, problemów rodzinnych, komorniczych, cywilnych i innych.

Doradztwo prawne prowadzi prawnik-wolontariusz z wieloletnim doświadczeniem oraz wolontariusze Akademii Iris – studenci ostatnich lat studiów prawniczych i absolwenci. Zadanie realizowane wolontarystycznie prowadzone są z uwzględnieniem:

  • Zasady poufności
  • Zasady bezpłatności
  • Zasady rzetelności – porady i inf. udzielane w sposób rzetelny, konkretny, pełny i wyczerpujący
  • Profesjonalizmu – informacje i porady są udzielane wyłącznie przez osoby kompetentne i przygotowane zarówno merytorycznie jak i metodologiczne
  • Zasady dostępności – każda osoba poszukująca pomocy ma takie samo prawo do jej uzyskania, jest traktowana w taki sam sposób jak inni.