Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /domrotacyjny/wp-content/plugins/styles/classes/csstidy/class.csstidy.php on line 854

Wsparcie socjalne

Po okresie próbnym, jeżeli deklarujesz gotowość dalszej pracy nad sobą, podpisujesz kontrakt socjalny z Kierownikiem Domu R, który określa nasze prawa i obowiązki, zasady współpracy ze specjalistami. Dokument ten zobowiązuje do opracowania Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności i przestrzegania Regulaminu Domu R.

Przykładowe dokumenty:

• Kontrakt Socjalny,
• Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i Deklarację o przestrzeganiu Regulaminu,
• Zgodę na przetwarzaniu danych osobowych z zachowaniem zasad poufności,
• Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności,
• Indywidualny Plan Działania z doradcą zawodowym i psychologiem,
• Kartę Uczestnika Programu – zawierająca wszystkie informację o postępach w realizacji programu, dokumentacja medyczna, dokumentacja szkoleniowa, dokumentacja aktywności woluntarystycznej i inne.