Edukacja

Nieważne ile masz lat, zdobywać wiedzę i poszerzać horyzonty możesz w każdym wieku!

W ramach tego działania i w zależności od naszych indywidualnych potrzeb mamy możliwość uczestniczenia w:

  • warsztatach ogólnorozwojowych,
  • warsztatach edukacji ekonomicznej,
  • warsztatach informatycznych (obsługa komputera, program Word, Exel, umiejętność pozyskiwania informacji i wiedzy za pośrednictwem Internetu),
  • warsztatach reedukacyjnych,
  • edukacji seksualnej,
  • edukacji obywatelskiej,
  • edukacji w zakresie higieny, zdrowia,
  • aktywnościach kulturalnych.

Wszystkie wymienione działania prowadzone są głównie przez wolontariuszy-specjalistów.